.
.
.
.
.
O NAMA

Privatna psihološka praksa HERA osnovana je s ciljem unaprijeđenja mentalnog zdravlja djece, mladih i odraslih, te poboljšanja cjelokupnog psihofizičkog funkcioniranja pojedinca.

Svoje glavne ciljeve realizira putem usluga psihološkog savjetovanja, psiholoških tretmana, psihodijagnostike i putem organizacije različitih stručnih edukacija.

HERA pruža usluge stručne pomoći psihologa djeci, mladima i odraslima kod različitih poteškoća prilagodbe i psihofizičkog funkcioniranja kao što su:

- Poremećaj pažnje i motoričke aktivnosti ADHD
- Depresija
- Anksiozni poremećaji
- Poremećaji ponašanja
- Emocionalne smetnje
- Rana intervencija kod neurorizične djece
- Poremećaj suprostavljanja i prkošenja u ranoj socijalizaciji
- Autizam
- Tjelesna oštećenja i oštećenja mozga
- Hospitalizacijski sindrom kod kroničnih bolesti djece i mladih

Naša vizija

- Kreirati prostor osobnog rasta i razvoja putem jedinstvenog pristupa svakom pojedincu
- Poticati pozitivne potencijale osobe za suočavanje sa svakodnevnim izazovima
- Pratiti životne procese malih i velikih kao poticaj za samoaktualizaciju
- Pomagati u osvještavanju potreba i načina postizanja osobnog zadovoljstva
- Sudjelovati u prevladavanju individualnih otpora ka kvalitetnijem životu
- Vjerovati u kapacitet samoregulacije svakog pojedinca

.