.
.
.
Psihološki tretmani za djecu i mlade | Psihološki tretmani za odrasle | Grupni psihološki tretman
.
PSIHOLOŠKI TRETMANI ZA DJECU I MLADE

Psihološki tretmani za djecu i mlade koje HERA primjenjuje u psihološkom radu temelje se na Child-Centered Play Therapy (terapija igrom usmjerena na dijete). Radi se o dinamičnom interpersonalnom odnosu između djeteta i terapeuta gdje terapeut koristi materijale za igru i potiče razvoj odnosa povjerenja. Razvoj povjerenja u terapeutivnom odnosu od ključne je važnosti da bi dijete moglo iskazati svoj self tijekom psihološkog tretmana što potvrđuje Axline (1947), Moustakas (1953) i Landreth (2002) koji naglašavaju da svaka individua ima beskonačan kapacitet za razvoj samoaktualizacije u okružju u kojem se osjeća prihvaćen.

Osnovni principi psihološkog tretmana fokusirani su na poticanje razvoja zrelosti, usvajanja kontrole, razvoj emocionalne regulacije i na vjerovanje u kapacitet za samoregulacijom svakog organizma.
Da bi se postigla željena promjena potrebna je redovitost i istovremenost psihološkog tretmana.

Trajanje psihološkog tretmana za djecu i mlade / 45 minuta
Cijena / 350 HRK


PSIHOLOŠKI TRETMANI ZA ODRASLE

Podrazumijevaju primjenu različitih psihoterapeutivnih tehnika i metoda pomoći pojedincu da bi se postigle pozitivne promjene na emocionalnom, kognitivnom i ponašajnom planu funkcioniranja.
Različite intrapersonalne i interpersonalne poteškoće mogu dovesti do promjena na emocionalnom, kognitivnom i ponašajnom funkcioniranju.

Tada je naša prilagodba otežana. Može se povećavati razina frustracije, konflikti unutar ličnosti i promijeniti ponašanje, te otežati percepcija, koncentracija i uviđanje odnosa.

Psihološki tretmani za odrasle pružaju pomoć pojedincu da pronađe način zadovoljenja svojih potreba, razvije ili poboljša mehanizme kontrole i postignu adekvatnu emocionalnu regulaciju u odnosu pojedinac-okolina uz stručnu pomoć.

Put ka poboljšanju naših života nije lagan put. Organizam čovjeka teži zadržavanju postojećeg stanja i očuvanju postojeće ravnoteže, bez obzira je li stanje patološko ili zdravo. Promjene zahtijevaju nova prilagođavanja, nove načine funkcioniranja, stjecanje novih znanja i vještina što može dovesti do pojave jakih otpora u našoj ličnosti. Jedan od najvažnijih ciljeva psiholoških tretmana je upravo savladavanje tih otpora koji nam otežavaju put ka kvalitetnijem životu.

Trajanje psihološkog tretmana za odrasle/ 45 min
Cijena / 350 HRK


GRUPNI PSIHOLOŠKI TRETMAN

-

Trajanje grupnog psihološkog tretmana / četiri tretmana u trajanju od 90 min u periodu od mjesec dana
Cijena / 700 HRK

 Terapijske bajke za djecu i mlade:

   
  Fable Hood
.